Du har nok hørt om de nye klimakrav i Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. januar. De stiller bl.a. krav til dokumentationen af nybyggeriers klimapåvirkning. Men hvad er det præcis for krav, og hvad betyder de i praksis for dig som håndværker?

Som noget nyt skal der fra i år laves en beregning af klimapåvirkningen, når man bygger nyt. Det medfører et øget dokumentationskrav for jer som udførende, der har brug for de rette oplysninger fra os leverandører.

Her er det først og fremmest vigtigt at være opmærksom på, at kravene kun gælder for nybyggeri. Hvis du skal udskifte vinduer og døre på et eksisterende byggeri, bliver du altså ikke mødt af dokumentationskrav.

 

Få overblik over de nye krav

I forbindelse med de nye klimakrav fra 2023 vil du støde på to forkortelser, som er gode at kende til: LCA og EPD.

Hvad er en LCA? Ifølge de nye klimakrav skal der i dag laves en klimaberegning for alle nybyggerier uanset størrelse. Denne beregning kaldes en LCA – eller en livscyklusanalyse og den dokumenterer et materiales ellers et byggeris miljøbelastning. Det er bygherres ansvar at dokumentere et nybyggeris klimapåvirkninger med en LCA.

EPD er en miljøvaredeklaration og et dokument, der indeholder data om et bestemt byggemateriales indvirkning på miljøet. Som udførende har du ansvar for at indhente og levere relevante EPD’er for det pågældende byggeri. EPD’erne på vores vinduer og døre laver vi og søger for er tilgængelige. På den måde sikrer vi det mest retvisende billede af et produktets CO2-belastning.

Man skelner imellem tre forskellige niveauer af EPD’er. De rangordnes efter kvaliteten af den data, de indeholder.

Det nederste niveau er generisk data, der er meget generel og giver et fingerpeg om klimabelastningen. Det kan bruges, hvis der ikke er nogen bestemt grænseværdi for byggeriet, der skal overholdes.

Det mellemste niveau er branchespecifikke EPD’er. EPD’er er miljøvaredeklarationer, der er udviklet efter anerkendte europæiske og internationale standarder. De dokumenterer byggematerialets miljømæssige påvirkning. En branchespecifik EPD er baseret på gennemsnitsdata fra udvalgte produkter inden for samme branche, og disse EPD’er vil derfor være mere nøjagtige sammenlignet med den generiske data.

Det højeste niveau er produktspecifikke EPD’er. Disse EPD’er giver en nøjagtig beregning af det konkrete produkts klimabelastning, og det er en fordel, hvis der er krav til overholdelse af en bestemt grænseværdi for byggeriet.

Hos Rationel har vi produktspecifikke EPD’er på en række af vores produkter, og der kommer løbende flere til i takt med vores arbejde for at dokumentere klimapåvirkningen.

Hvor kan du finde Rationels produktspecifikke EPD’er?

Vi vil gerne gøre vores EPD’er så let tilgængelige som muligt. Derfor kan du finde dem her på vores hjemmeside, hos ByggeBasen og hos EPD Danmark.

Hvis du har problemer med at finde en bestemt EPD, er du altid velkommen til at kontakte en af vores salgssupportere. Vi har jeres ryg og altid klar til at hjælpe og rådgive ‒ også når det kommer til at imødekomme de nye krav i bygningsreglementet.