BR18 om klimakrav

Fra januar 2023 indføres der klimakrav i bygningsreglementet (BR18) for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri. Klimakravene indebærer, at nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning (dvs. en livscyklusvurdering, LCA), før bygherren kan opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen. Klimakravene gælder for de samme typer nybyggeri, som i forvejen er omfattet af krav om at overholde energirammen. Kravet er gældende for byggeri, som søger byggetilladelse fra 1. januar 2023.

Nybyggeri over 1000 m2

For nybyggeri over 1000 m2 gælder følgende per 1. januar 2023

  • Der skal laves en klimaberegning
  • Bygningen skal holde sig under en grænseværdi på 12 kg CO2e/m2/år

Nybyggeri under 1000 m2

For nybyggeri under 1000 m2 gælder følgende per 1. januar 2023

  • Der skal laves en klimaberegning

Renovering og tilbygning

Ved renovering og tilbygninger er der kun krav om en klimaberegning,

hvis der er et lovmæssigt krav om en energirammeberegning.

Vil du endnu mere i dybden?

Lær meget mere om hvad en epd er og hvad den bruges til  hos epddanmark eller gå i dybden med de nye klimakrav hos Videnscenter om bygningers klimapåvirkning.

Hent vores EPD´er

Gå til vores FAQ