Hvilke vinduer passer til din boligstil?

Vinduer er næsten altafgørende for en husets udseende og for at helhedsindtrykket er harmonisk.

Hør vores produktinstruktør fortælle hvad du skal være opmærksom på når du skal vælge vinduer der passer til dit hus.

Du kan også kigge nærmere oversigten over de mest gængse byggestile i Danmark. Under de enkelte stilarter finder du Rationels anbefaling til, hvilke produktserier der bedst komplimenterer husets stil.

Hvordan vælger du de rigtige vinduer

med produktinstruktør Thomas Christiansen

Landhus

Klynge
Klynge
Klynge

Byggestil

Landhuset er betegnelsen for den type huse, som blev bygget på landet i perioden fra 1700-tallet og helt frem til omkring 1950’erne.
Da perioden er lang, varierer landhusenes form, udtryk og materialer meget, ligesom det varierer fra egn til egn. De ældste landhuse har bindingsværk og stråtag, ofte kaldet bondehuse, mens de nyere har murede vægge og tegltag. Begge typer kendes fra stuehuse på gårde ude på landet eller i mindre landsbyer.
Landhusets særlige hyggelige atmosfære opleves stadig i de landhuse, der er velholdte og renoveret med respekt for den oprindelige arkitektur.

Læs mere om landhuset.

Vinduer til landhuset

Vinduerne i landhuse er oftest 2-fags sidehængte med smalle sprosser og kitfalse eller det klassiske Dannebrogsvindue. Her anbefales det at holde stilen og vælge tilsvarende nye klassiske vinduer som Rationel FORMA og Rationel FORMAPLUS.

Patriciervilla

Byggestil

Patriciervillaen er en stor, klassisk villa bygget i perioden fra 1860 til 1930. Hustypen blev bygget som bolig for det bedre borgerskab. og de blev derfor udført i de ypperste materialer og var meget ofte arkitekttegnet.
Patriciervillaen er typisk opført i murede vægge og med tegltag. Vinduerne i facaden er symmetrisk placerede og der vil ofter være kvistvinduer i den stejle tagflade.

Læs mere om patriciervilaen.

Vinduer til patriciervillaen

Når du køber vinduer fra Rationel, sikrer du samtidig et sundt indeklima. Vores ruder afgiver ikke giftige stoffer til omgivelserne og har derfor Indeklimamærket.

Murermestervilla

Klynge
Klynge
Klynge

Byggestil

Murermestervillaen fra perioden 1915-1930´erne er et godt, enkelt og klassisk en-families hus i 1½ plan. Der er mange af dem, og de menes derfor at være første eksempel på et dansk typehus. De kan være arkitekttegnede eller tegnet efter retningslinjerne for Bedre Byggeskik.
Bevægelsen Bedre Byggeskik blev etableret i 1915 af en gruppe arkitekter, der ønskede at udbrede kendskabet til kvalitet og den enkle danske byggetradition. Det vigtigste for bevægelsen var ikke stilarten, men derimod en generel forståelse for kvalitet i byggeriet.
Bygningsdetaljer, som skorstene, tagkviste og gesimser, er udført efter “korrekte” eksempler fremsat af bevægelsen. Ligeledes er vinduernes dimensioner og placering i facaden også udført efter eksempler. Det mest kendte Bedre Byggeskiks hus er rødstensvillaen i halvandet plan med rødt tegltag, halvvalmede gavle og symmetriske vinduer.

Læs mere om murermestervillaen og Foreningen Bedre Byggeskik.

Vinduer til murermestervillaen

I langt de fleste tilfælde er vinduerne en stor del af Bedre Byggeskik husets klassiske proportionering, hvor der er sammenhæng mellem rudefelternes størrelse og selve vinduets størrelse. Størrelsen er igen proportioneret efter facadens mål. Ændrer man på vinduernes formater eller størrelser, ændrer man også på husets helhedsindtryk. Derfor anbefales det at fastholde vinduernes udformning, når disse skiftes. Til murermestervillaen/Bedre Byggeskik huset anbefales at bruge Rationels klassiske vinduesserie Rationel FORMA eller Rationel FORMAPLUS.

Funktionel villa

Byggestil

Den funktionelle villa er en enkel og funktionel villa fra 1930’erne, som både er præget af funktionalismen og af dansk byggetradition.
Villaen er ofte født med enkle og diskrete detaljer, fx hvor taget og facaden mødes. Huset kan være uden tagudhæng eller have en lille muret eller pudset gesims. I stedet for pyntende detaljer har bygningselementerne i den funktionelle villa en reel funktion, der giver huset en smuk og enkel karakter. Det kunne fx være vinduernes form eller placering.

Læs mere om den funktionelle villa.

Vinduer til den funktionelle villa

I den danske, funktionelle villa kan vinduerne have forskellige formater. Det er vigtigt, at facaden fremstår med ro og som en helhed. Vinduerne er ofte 2- eller 3-fags sidehængte enten med eller uden vandrette sprosser. Vinduer med mange sprosser og små rudefelter passer ikke til villaen, så pas på med at bryde stilen når du skifter vinduer. Til den danske, funktionelle villa anbefales både Rationels klassiske serie RATIONEL FORMA og Rationel FORMAPLUS samt Rationel moderne serie Rationel AURA eller Rationel AURAPLUS.

Funkisvilla

Byggestil

Fra 1920’erne til 1930’erne var funktionalismen fremherskende i Danmark. Stilen giver frihed til at placere vinduer og altaner frit i facaderne efter rent funktionelle behov såsom lys og udsigt. Facaderne og vindueshullerne er enkle og uden pynt, så de fremstår med en geometrisk frihed. Funkisvillaer har flade tage og altaner, der nærmest svæver ud fra facaden. Arkitekturen er enkel og funktionel.

Læs mere om funkisvillaen.

Vinduer til funkisvillaen

I funkisvillaen er vinduerne store og uden sprosser og få inddelinger. Ofte er der små runde vinduer i facaden og vinduer i hjørnerne for at betone villaens volumen. Ved udskiftning af vinduerne skal det gøres med respekt for det funktionelle. Hold stilen med de store glasfelter. Til funkisvillaen anbefales Rationels moderne serie Rationel AURA og Rationel AURAPLUS.

Bungalow

Byggestil

En bungalow er et lille, kvadratisk enfamiliehus med pyramidetag og ofte med kælder. Bungalowen er bygget i perioden fra slutningen af 1920’erne til 1940.
Den kompakte bungalow er et en-familiehus, som er praktisk indrettet og uden de store arkitektoniske krumspring. Men bag det sparsomme udtryk ligger store tanker, udsprunget af funktionalismens ønsker om lys og luft til beboerne.

Læs mere om bungalowen.

Vinduer til bungalowen

Vinduerne har lodrette inddelinger og er ofte placeret i hjørner. Skiftes vinduerne, anbefales det at holde den oprindelige stil og de lodrette delinger. Hertil kan anvendes Rationels moderne serie Rationel AURA og Rationel AURAPLUS.

Murermestervilla fra 50’erne

Byggestil

Efterkrigstidens drøm om det solide håndværkerhus kom til udtryk i murermestervillaen.
Idégrundlaget for murermestervillaen fra 1950’erne er håndværksmæssige traditioner blandet med en forkærlighed for teglstensarkitekturen. Villaen er et robust halvandetplans hus. Taget er markant med 45 graders hældning og med et stort udhæng, hvor spærrene er synlige.

Læs mere om murermestervillaen fra 50’erne

Vinduer til murermestervillaen fra 50’erne

Skifter man vinduer i murermestervillaen, bør man holde stilen. Man kan tilføje eller fjerne sprosser alt efter det helhedsindtryk, man ønsker. Til denne type villa kan både Rationels moderne og klassiske serie anvendes Rationel FORMA og Rationel FORMAPLUS eller Rationel AURA eller Rationel AURAPLUS.

Statslånshus

Klynge
Klynge
Klynge

Byggestil

Statslånshuset er bygget efter den statslånsordning, som eksisterede fra 1938 til 1958. Ordningen hjalp familier med at låne penge til små, billige huse. For at kunne få del i ordningen skulle statslånshuset overholde en række krav. Både til størrelse, indretning, udstyr, varmeisolering og ikke mindst pris. Det handlede derfor om at bygge et hus uden spildplads med et minimalt materialeforbrug og af billigere materialer.
Et statslånshus er ofte et mindre, enkelt udført muret hus med eternittag med lav hældning. Det er huse i enkeltplan med opholdsstue med større vinduespartier mod haven og køkken og badeværelse og indgangsparti mod vejen.

Læs mere om statslånshuset.

Vinduer til statslånshuset

I statslånshuset er vinduerne enten med et stort glasfelt eller to-delte. Vinduer med mange sprosser og små glasfelter passer ikke til denne byggestil. Derfor anbefales det at vælge enkle vinduestyper med store glasflader. Her kan anvendes Rationels moderne serie Rationel AURA eller Rationel AURAPLUS.

Modernistisk villa

Byggestil

Den modernistiske villa fra 1950’erne og 1960’erne er et kasseformet hus med et fladt tag. Huset har synlige trækonstruktioner, store glaspartier og en åben og fleksibel indretning, som drager haven ind i huset.
Denne stilart har sit helt eget udtryk i form af en moderne æstetik. Det nye er store glasfacader, flade tage med store udhæng og en konstruktion, der gør, at indretningen ikke er afhængig af bærende vægge. Bygningen fremstår nærmest som en kasse eller gruppering af kasser, der forskyder sig ind i hinanden. Facadekonstruktionen bliver dermed et spil mellem rette linjer og flader, mellem tyngde og lethed, mellem dynamik og ro.

Læs mere om den modernistiske villa.

Vinduer til den modernistiske villa

Vinduerne er store og uden inddelinger og ofte malet i mørke farver for at skabe kontrast til de hvidmalede murflader. Det anbefales at holde stilen, når vinduerne skiftes og bibeholde de store ubrudte vinduesflader. Her kan anvendes Rationels moderne serie Rationel AURA eller Rationel AURAPLUS.

Det tidlige typehus (60’erne)

Byggestil

Det karakteristiske for parcelhuset/typehuset fra 60´erne er en lav skalmuret facade, et saddeltag (tag hvor begge tagflader har samme hældning) med hældninger mellem 15 og 45 grader og et stort udhæng. Kendetegnende for typehuset er dets rationelle byggesystem og dets praktiske indretning.

Læs mere om typehuset.

Vinduer til det tidlige typehus

Vinduerne er ofte placeret i såkaldte “bånd” bestående af skiftevis vinduer og lette træpartier. Glasfelterne er uden inddelinger. Vil man skifte vinduerne i et typehus, kan man vælge forskellige løsninger. Enten kan man beholde de u-delte glasfelter eller vælge enten en enkel vandret eller lodret inddeling.
Men husk at betragte huset som en helhed, og sørg for at gennemføre stilen på alle husets facader. Til typehuset kan Rationels moderne serie anvendes.

Rækkehus

Byggestil

Rækkehusene blev primært bygget i 1970’erne og frem til 1980’erne. Husene findes overalt i landet, hvor de blev opført i store områder som alternativ til de ældre villaer.
Rækkehuse er ideelle til familier eller par, der ikke ønsker en stor have. Husene er bygget sammen og er typisk på 100-120 kvm fordelt på en, halvanden eller to etager.

Vinduer til rækkehuset

Rækkehusets stil er enkel, og det er vinduerne også. Glasfelterne er enten ubrudte eller delt vandret eller lodret. Stilen giver dog forholdsvis stor frihed, når der skal skiftes vinduer, da de fleste vinduestyper passer hertil. Dog er småsprossede vinduer ikke velegnet og det anbefales at holde den simple stil. Ved rækkehuset ser man ofte, at beboerne skifter vinduerne, så de enkelte huse har forskellige farver og inddelinger. Til renovering af rækkehuset kan Rationels moderne serie anvendes: Rationel AURA eller Rationel AURAPLUS.

Parcelhus fra 70’erne

Klynge
Klynge
Klynge

Byggestil

Parcelhusene fra halvfjerdserne er ofte større end husene fra 60´erne. Det er i mange tilfælde stadig et etplanshus med en enkelt længe eller opført som vinkelhuse – dog ses også en del halvandenplans-huse. Fra midten af halvfjerdserne til midt-firserne skrumpede parcelhuset igen i størrelse. Generelt blev husene efter energikrisen i 1973 mindre, højisolerede med små vinduer og mindre rum – også kaldet glughulsarkitektur.
Fælles for parcelhusene i 70´erne er, at husets funktion vægter højt. Fx. vender opholdsstuen typisk mod haven, mens køkkenet er indrettet mod forhaven og vejen.

Læs mere om parcelhuse.

Vinduer til parcelhuset

Vinduerne i parcelhuset fra halvfjerdserne er ofte enkle vinduer uden inddelinger. Når du udskifter vinduer, kan du vælge at beholde de enkle vinduer eller dele vinduet med lodrette eller vandrette inddelinger. Du skal undgå de småsprossede varianter, som ikke harmonerer med parcelhusets byggestil. De små vinduer, som resulterer i manglende lysindfald i boligen kan man med nutidens energivinduer med fordel åbne op med større glasfelter eller ligefrem udskifte et vindue med en dør. Det anbefales at anvende Rationels moderne vinduesserie Rationel AURA og Rationel AURAPLUS til denne hustype.

Parcelhus fra 90’erne

Byggestil

Husene i 90’erne blev mere traditionelle og konservative og i nogle tilfælde endda nostagiske. Inspirationen fra såvel spanske haciendaer, de store huse i amerikanske tv-serier og de velkendte skagenshuse og svenske træhuse var tydelig. Der var noget for enhver smag og der blev lagt stor vægt på at husene blev tilpasset den enkelte families behov og ønsker. Indretningen af husene blev mere utraditionel. Rummene har ikke nødvendigvis fire vægge, men er åbnet op i en mere åben indretning.
Et karakteristisk træk for 90’ernes typehus, er det store valmede tegltag, der holder sammen på husets form og får huset til at syne større, end det er – specielt når huset har integreret carport.

Læs mere om parcelhuse.

Vinduer til parcelhuset

Hvad angår vinduer var der på samme måde frit valg efter smag og behag. Der findes store glaspartier opdelt i felter, vinduer med og uden sprosser. Vinduerne er som regel hvide både udvendig og indvendig. Ved udskiftning til nye vinduer kan man sagtens lege med nye opdelinger af vinduerne og vinduernes farve. Alt efter hvilket udtryk man ønsker huset skal have, kan man både anvende Rationels moderne vinduesserie Rationel AURA og Rationel AURAPLUS eller den klassiske serie Rationel FORMA og FORMAPLUS. Det kommer helt an på husets stil.

Parcelhus fra 2000 og frem

Byggestil

Husene, der er bygget de seneste årtier, og som stadig bygges i stor stil, henter inspiration i den modernistiske villa med den enkle stil og de store glasfelter. Husene er ofte lavenergihuse, som er bygget og isoleret så det bruger et minimum af energi til opvarmning og forbrug.
Taget er ofte med en lav hældning eller ensidig, og der anvendes ofte tagpap enten med eller uden lister. Materialerne er meget forskellige, og det samme er farverne, hvilket viser, at det er den individuelle husbyggers personlighed, der skinner igennem.

Vinduer til parcelhuset

Vinduerne i det moderne parcelhus har i de fleste tilfælde store og udbrudte glasfelter med rammer grå eller mørke farver. I stuer og opholdsrum vælges glaspartier fra gulv til loft for at få masser af naturligt dagslys ind i rummene. Rationels moderne vinduesserie passer til denne enkle og minimalistiske stil.

Vil du vide mere?

På Bolius.dk kan du finde flere artikler om hustyper og arkitektur

På sparenergi.dk kan du læse mere om de forskellige hustyper og få overblik over, hvordan man opnår en bedre bolig, der er både energieffektiv, har godt indeklima og er tidssvarende.