Whistleblowersystem

Rationel er danskejet og indgår i DOVISTA Gruppen, som består af en række distinkte brands med stærke lokale rødder i det europæiske marked for facadevinduer og -døre. Sammen dækker vi en bred vifte af segmenter og distributionskanaler i både B2B- og B2C-markedet.
DOVISTA A/S ejes af VKR Holding.

At være en mønsterværdig virksomhed udgør fundamentet og er basis for værdigrundlaget i vores virksomhed. Hjælp os i Rationel med at værne om vores image som Mønstervirksomhed ved at rapportere forhold, som kan have karakter af økonomisk kriminalitet, uregelmæssighed ved regnskabsaflæggelse, korruption eller arbejds- og miljømæssige overtrædelser.

Læs mere om DOVISTAs Whistleblowerordning her.