Rationel bidrager til DGNB-certificeret byggeri

Rationel ønsker at fremme bæredygtigt byggeri. Vores vinduer og døre skal være sunde for mennesker, og vi arbejder målrettet med vores produkters miljøpåvirkning i hele deres livscyklus. Vi har fokus på levetid og kvalitet og vi har øget indsatsen på
genanvendelighed. Vi arbejder ligevægtigt med de 3 elementer: social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed.

Vores viden, erfaring og indsigt bruger vi til at rådgive dig om valget af vinduer og døre til dit byggeri og gøre det nemmere for dig at tænke bæredygtighed ind fra starten. Og hvis du ønsker at DGNB-certificere dit byggeprojekt bidrager vi med nødvendig
dokumentation til DGNB-certificering af en bygning i forbindelse med krav til vinduer og døre.

DGNB er et certificeringssystem, der skal bidrage til at gøre bæredygtighed i byggeriet målbart. Bl.a. i forhold til livscyklusvurdering af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima.

Download ‘Rationel i DGNB-certificeret byggeri’

Brochuren giver sammen med din ordrebekræftelse den dokumentation, du har behov for til en DGNB-certificering af dit byggeprojekt.

Download ‘Rationel i DGNB Villa-certificeret byggeri’

Brochuren giver sammen med din ordrebekræftelse den dokumentation, du har behov for til en DGNB Villa -certificering af din bolig..