Garanti

Efterfølgende garantibestemmelser er med virkning fra 1. januar 2024 gældende for Rationels produkter.

Du kan finde yderligere information i Rationels Garantierklæring, der danner grundlag for Rationels garanti.

Download Rationels Garantierklæring (Dansk version)

Download the Danish Rationel Warranty provision (English version)

Rationels produkter er desuden omfattet af en produktansvarsforsikring, der dækker skade forvoldt af et Rationel produkt. Den gælder hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af Rationel. Forsikringen dækker ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

Garanti på træ/alu produkter

Rationel AURAPLUS og Rationel FORMAPLUS

Rationel  yder 10 års garanti på træ/alu produkter. Garantien gælder for produkter leveret i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Garantien gælder fra produktionstidspunktet og omfatter fabrikations- og materialefejl. Ruder er omfattet af 10 års garanti mod punkterede ruder og 1 år mod visuelle fejl mellem glassene.

Bemærk: Vinduer og døre leveret før 1. august 2013 er omfattet af 5 års garanti.

 

Garanti på træprodukter

Rationel AURA og Rationel FORMA

Rationel yder 5 års garanti på træprodukter. Garantien gælder for produkter leveret i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Garantien gælder fra produktionstidspunktet og omfatter fabrikations- og materialefejl. Ruder er omfattet af 10 års garanti mod punkterede ruder og 1 år mod visuelle fejl mellem glassene.

 

Garanti på reservedele

Generelt gælder det, at Rationel håndterer erstatning inden for garantien og garantiperioden. Er garantiperioden udløbet er det derimod vores dygtige samarbejdspartner igennem mange år Centrum Beslag, som kan levere reservedele.