Få et sundt indeklima

Et godt og sundt indeklima i boligen er vigtigt for din og familiens komfort og ikke mindst helbred. Dårligt indeklima kan blandt andet give hovedpine, koncentrationsbesvær og kløe, og med tiden kan du eller andre i familien udvikle sygdomme såsom astma, allergi, stress eller hjertekarsygdomme. Vinduer spiller en væsentlig rolle i forhold til et sundt indeklima, da de sikrer ventilation, varme og lys i boligen. De rette vinduer bidrager altså til et godt indeklima og en bedre livskvalitet.

Der er fire forskellige parametre, som har indflydelse på din boligs samlede indeklima:

 • Akustisk indeklima: Omhandler støjniveauet i boligen.
 • Visuelt indeklima: Omhandler lysforholdene i boligen.
 • Termisk indeklima: Omhandler temperaturniveauet i boligen.
 • Atmosfærisk indeklima: Omhandler luftkvaliteten i boligen.

Hos Rationel ved vi, hvor vigtigt et godt indeklima er for din og familiens sundhed og trivsel. Alle vores vinduer og døre er indeklimamærket efter Dansk Indeklima Mærkning. Det er din garanti for, at dørene og vinduerne ikke afgiver giftige stoffer til indeklimaet efter installation. Derudover har vi tænkt de fire ovenstående parametre ind i vores vinduer og døre.

Akustisk indeklima

Støj kan også være en medvirkende faktor til et dårligt indeklima. Bor du for eksempel ved en tung trafikeret vej, tæt på en jernebane eller industribyggeri, kan støjen både forstyrre din søvn og påvirke dit stressniveau negativt. Derfor tilbyder vi, at du kan vælge vores støjreducerende SOUND rude, som er designet til at reducere udefrakommende støj betragteligt.

Vælger du Rationel, får du altså vinduer, døre og tilbehør, som sammen med daglig udluftning bidrager væsentligt til et behageligere og sundere indeklima på alle parametre. Det giver dig og familien øget livsvalitet.

Læs mere om vores støjreducerende SOUND rude her:

Visuelt indeklima

Dagslys er vigtigt i din bolig, da det er påvist, at dagslys påvirker humør og koncentrationsevne positivt. Det får os til at præstere bedre derhjemme, på jobbet og i skolen. Jo mere dagslys jo bedre er det for det visuelle indeklima og for energiforbruget. Vinduernes primære opgave er netop at lukke dagslys ind i din bolig.

Alle Rationels vinduer er designet til at lukke mest mulig dagslys ind i din bolig. Rationel AURA og Rationel AURAPLUS serierne har endda et ekstra smalt ramme- og karmdesign. Det giver et større rudeareal, som lukker endnu mere lys ind i boligen. Faktisk er de to serier energibidragende, da de lukker mere lys og varme ind, end de lukker ud.

Termisk indeklima

Det termiske indeklima består af tre faktorer: lufttemperatur, luftbevægelse og  genstandes overfladetemperatur. Forhold der har indflydelse på om en person føler sig kold eller varm. Det kan være for hele eller dele af kroppen. Det termiske indeklima påvirker menneskers velbefindende, komfort og produktivitet.

Overfladetemperaturen på vinduer og døre har betydning for det termiske indeklima. Ved ældre vinduer vil mange kunne nikke genkendende til kuldestråling og kuldenedfald – som også føles som træk. Ofte begrænser det brugsarealet i hjemmet. I andre tilfælde vil solens varme få hjemmet/rummet til at føles overophedet.

2 gode råd for at opnå et bedre termisk indeklima:

 • Undgå store temperaturforskelle. Hold i opvarmningssæsonen en konstant temperatur i hele boligen på 20-22oC.
 • For at undgå overophedning vil det være effektiv med solafskærmning.

Rationel Premium produkter med 3 lags glas har en u-værdi helt ned til 0,78. Det sikrer dig mod træk og kuldenedfald. Du vil samtidig få glæde af alle mi din bolig, når du ikke længere skal tage højde for trækgenerne i din indretning.

Der er en fin balance mellem, hvornår der er for lidt sollys, og hvornår man føler sig generet af det. Solafskærmning holder både generende lys ude og forhindrer, at det bliver for varmt. Det er især en fordel, hvis du har store syd- og vestvendte glasfacader. Vælg vores solafskærmningspakke 1, som nedbringer solens varme med 34-49% ifht. vores standardglas – og uden dagslyset ændrer sig indenfor.

Atmosfærisk indeklima

Luftkvaliteten er af stor betydning for indeklimaet og dit og familiens helbred. Er luftkvaliteten dårlig og for fugtig, kan det resultere i for eksempel skimmelsvamp og øget antal husstøvmider. Det kan give allergi, astma, hovedpine og træthed. Desuden kan manglen på frisk luft inden døre hæmme børns indlæringsevne.

Det er derfor vigtigt, at luften i boligen bliver udskiftet, så du sikres et sundt atmosfærisk indeklima. Især i efteråret og den tidlige vinter er det vigtigt at få luftet din bolig godt og grundigt igennem. Her skal sommerens varme og fugtige indeluft skiftes ud med efterårets og vinterens koldere og mere tørre luft. Derfor bør du i det tidlige efterår lufte alle rum rigtig grundigt ud i flere timer. Det vil sige, at døre og vinduer skal stå på vid gab, mens du er hjemme.

Desuden skal du hver dag året rundt lufte ud i alle rum mindst 3×10 min med gennemtræk, især i soveværelse og bad, hvor der ofte er køligere og mere fugtigt end i andre rum.

Hos Rationel har vi gjort det nemt og sikkert for dig at lufte ud, selvom du ikke er hjemme. Vi tilbyder friskluftventiler i alle vores vinduer. Med en friskluftventil kan du lufte ud, uden du behøver at åbne vinduet. Det betyder også, at du trygt kan lufte ud, når du ikke er hjemme. Friskluftventilerne er fræset ind i vinduernes og dørenes sidekarme eller i en lodpost og trækker luft ind mellem karm og ramme, når ventilen er åben. Vær dog opmærksom på, at udluftning med friskluftventiler ikke er tilstrækkeligt, men er et supplement til den daglige udluftning, hvor vinduet åbnes.

8 gode råd til et godt atmosfærisk indeklima

 1. Ud med fugten: Gør boligen vinterklar ved en ekstrem grundig gennemluftning af alle rum. Altså i rigtig mange timer – hvor man lader vinduer og døre stå på vid gab, mens man er hjemme. Der skal luftes ud, så den ophobede fugt i bygge- og boligmaterialerne forsvinder. Endvidere skal man være særlig opmærksom på dagligt at udlufte vådrum og soverum grundigt. Disse rum er kendetegnede ved at være små, fugtige, have ringe luftcirkulation og lavere rumtemperatur, og det giver gunstige forhold for kondensdannelse.
 2. Tjek aftrækkene: Tjek hvert efterår, om der er fri passage i aftrækkene i væg/loft i de “våde” rum (bad og bryggers) samt i opholdsrummene, hvor aftræk eller friskluft-ventiler normalt er placeret i ydervægge eller i vinduerne. Altså væk med støv, spindelvæv, hvepseboer og fuglereder!
 3. Tilstrækkeligt luftskifte i boligen: I opholdsrum skal hele luftvolumenen skiftes minimum ½ gang i timen og endnu mere i bad og køkken. Derfor er det ikke nok med aftræk og ventiler. Der skal som minimum luftes ud 5-10 minutter 3 gange om dagen.
 4. Luft ud hver dag: Det gælder hele boligen og specielt i soverum og bad, også selv om der ikke er kondensdannelse på ruderne. Du skal også lufte ud i regnvejr!
 5. Lad luften cirkulere: Lad dørene stå åbne mellem de forskellige rum, så luften frit kan cirkulere hele døgnet igennem.
 6. Samme temperatur: Hæv temperaturen til 20-21 grader, og hold så vidt muligt samme temperatur i alle rum.
 7. Vådt tøj afgiver masse af fugt: Hvis du vælger at tørre dit tøj indenfor, så luft ud imens, f.eks. ved at sætte vinduer i ventilationsstilling.
 8. Mekanisk ventilation: Har du mekanisk ventilation, er det vigtigt, at den er korrekt indstillet i forhold til netop din bolig, og at anlægget løbende vedligeholdes i henhold til leverandørens vejledning.

Læs mere om indeklima

Et godt indeklima handler i høj grad om at tænke sig om og følge nogle simple råd. Se eventuelt link-listen neden for og få gode råd til hvordan du sikrer et godt og sundt indeklima i dit hjem:

www.astma-allergi.dk

www.skimmel.dk

www.mitindeklima.dk