Vejstøj er den absolut største kilde til støjgener. Støj er en langsom dræber, der medfører en forhøjet sygdoms- og dødsrisiko, og ifølge Miljøstyrelsen dør mindst 200-500 danskere hvert år for tidligt på grund af trafikstøj.

Med et vejnet, der har vokseværk og et støt stigende antal biler på de danske veje, er problemet med trafikstøj ikke blevet mindre de senere år. Støjen bliver desværre i mange tilfælde en naturlig del af hverdagens lydkulisse. Hvor meget larm skal man egentlig acceptere, og hvad kan du gøre for hjælpe dine kunder med at dæmpe støjen og forbedre livskvaliteten?

 

Kender du grænseværdierne for larm?
Lyd måles i decibel (dB), og 0 dB er den laveste lyd, vi mennesker kan høre. En samtale mellem venner vil være omkring 60 dB. Når skalaen når op på niveauet omkring 90 dB, kan det sammenlignes med lyden, som en græsslåmaskine laver. Dette lydniveau er relativt højt og kan give skade over tid.

Miljøstyrelsen har fastsat en vejledende grænseværdi for vejstøj på 58dB. Grænseværdien er målt udendørs i forhold til private boliger. Den vejledende grænseværdi indendørs med lukkede vinduer i private boliger er 33 dB.

 

Lad os give dig et eksempel
Hvis støjniveauet udenfor er 68 dB, vil et almindeligt vindue med termoruder typisk give et indendørs støjniveau på 38 dB.

Vælger du Rationel AURAPLUS med 3-lags glas og tilvalg af lyddæmpningspakke falder det indendørs støjniveau markant til 27 dB.

 

Lyd trænger gennem ruden
Graden af vinduets lydisolering afhænger blandt andet af, hvor mange lag glas, ruden har, tykkelsen på glaslagene, kombinationen af glaslag og afstanden mellem glaslagene. Lydbølgernes bane brydes bedst med 3-lag glas fremfor 2-lag.

 

 

Standard vinduesglas er 4 mm tykt i alle glaslag, og afstanden mellem glasskiverne er 20 mm. I støjdæmpende ruder er det inderste lag glas lidt tykkere. Den drejer sig om blot 2-4 mm, men de få millimeter gør en stor forskel og fjerner støjvibrationer, således at støj udefra næsten halveres.

 

Hav øje for både konstruktion og montage
Støjen fra den trafikerede omfartsvej finder også vej ind gennem rundens allermindste utætheder og åbninger. Derfor er det vigtigt, at du som fagmand er opmærksom på korrekt montage og husker det isolerende materiale mellem mur og elementet, inden der fuges. Tjek desuden altid om vindue eller dør lukker tæt inden overlevering til kunden. Finjuster efter behov for at undgå utætheder, der inviterer støjen ind.

 

Hvad kan du anbefale dine kunder?
Rationel Sound-glas er støjdæmpende glas til vinduer og døre og den vigtigste del af lyddæmpningspakken. Det er glas udviklet med lyddæmpning for øje. Den kan du læse om her, hvis du ikke allerede kender den.

fakta

Hvordan måles støj?
Støj måles i decibel (dB). 0 dB er den laveste lyd, vi mennesker kan høre. Hver gang et lydtryk stiger med 8-10 dB, opfattes det af det menneskelige øre som en fordobling af støjens styrke. Derudover:

  • kan et fald på 1 dB næsten ikke høres,
  • et fald på 3 dB opfattes tydeligt, og
  • et fald på 10 dB opfattes som en halvering af støjen.