Vinduer og døre - med omtanke

Som Danmarks foretrukne leverandør af facadevinduer er det helt naturligt, at vi løfter et stort ansvar for miljø og samfund. Vi lægger mange kræfter i at gøre vores produkter bæredygtige blandt andet gennem en ansvarlig produktion, vores valg af materialer og vores arbejde med genanvendelse af materiale og komponenter. Ikke fordi det lyder smart, men fordi vi helt grundlæggende gerne vil være med til at passe på den verden, vi lever i.

Når du vælger Rationel, vælger du energivinduer, som reducerer din husstands CO2-udledning. Det gavner både mennesker, miljø og økonomi. 

 

​FSC®-certificeret træ

Hvert år sælger vi 350.000 vinduer og døre produceret enten helt i træ eller i en kombination af træ og aluminium. Vi bruger nåletræ af høj kvalitet, som vi henter fra nordeuropæiske skove. Og vi bruger temmelig mange vognlæs af det.

Hos Rationel går vi målrettet efter træ fra bæredygtige skove, som er mærket FSC® og I dag kommer 99,7 procent af træet fra FSC®-mærkede skove.

Det lille FSC®-mærke garanterer, at der ikke fældes mere træ, end skoven selv kan nå at reproducere, og at der bliver taget hensyn til både dyr og planter og de mennesker, der lever i og af skoven. Uden FSC® mærket, har du ingen garanti for dette.

Konstrueret til adskillelse og genanvendelse

Én ting er at anvende bæredygtige materialer, noget andet at undgå spild af ressourcer i forbindelse med vores produkters livscyklus. Vi arbejder med cirkulær økonomi, en økonomi hvor materielle ressourcer ikke bliver til affald, men derimod fastholdes i genbrug og genanvendelse.

Rationel vinduer og døre kan nemt skilles ad i rene materialefraktioner og genanvendes efter endt levetid.

At give tilbage til samfundet

Når vi ser på, hvor vi som producent kan gøre en bæredygtig forskel for fremtiden, er det især ved at give tilbage. Vi genplanter træer, genbruger materialer, genanvender komponenter og giver fondsmidler til samfundet.

En del af vores overskud ryger direkte tilbage til samfundet gennem to almennyttige fonde, Villum Fonden og VELUX Fonden. Her har vi mulighed for at gøre en forskel ved at støtte forskning, miljø, sociale og kulturelle formål. Fx  projekter, hvor havmiljø og bæredygtigt fiskeri går op i en højre enhed og projekter som har fokus på børn og unge mhp. at gøre naturvidenskab og teknologi vedkommende og inspirerende i hverdagen og som mulig fremtid.

DGNB

Rationel bidrager med rådgivning og produkter, der lever op til kriterierne i DGNB og kan levere den nødvendige dokumentation til DGNB-certificering af en bygning, når det drejer sig om vinduer og døre.

DGNB kan bruges som en målestok for bæredygtighed. En certificering, som vægter social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed lige meget. En garanti for bæredygtige bygninger og sikrer en entydig, målbar standard. Fælles kriterier, som gør det nemmere at sammenligne forskellige byggerier.

DGNB er en frivillig ordning som administreres af Green Building Council Denmark – et uvildigt overordnet råd, som arbejder for at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark samt brugen af DGNB-certificeringen

Vinduer og døre, der er til at leve med

Bæredygtighed handler om mennesker og trivsel. Rationel vinduer og døre bidrager væsentligt til et behageligere og sundere indeklima på alle parametre og en tryggere hverdag. Det giver dig og familien øget livskvalitet.