Vinduer og døre, der er til at leve med

Der er forskellige parametre, som har indflydelse på din boligs samlede indeklima, og dermed på hvordan du og din familie trives.

Rationels produkter sikrer god ventilation, varme og lys i din bolig, og giver dig muligheden for ekstra sikkerhed og støjreducerende løsninger.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten er af stor betydning for indeklimaet og dit og familiens helbred. Derfor er det vigtigt, at luften i boligen bliver udskiftet, så luften er sund. Hos Rationel har vi gjort det nemt og sikkert for dig at lufte ud, selvom du ikke er hjemme. Vi tilbyder friskluftventiler som tilvalg,  så du kan lufte ud som supplement, uden du behøver at åbne vinduet.

Og så er Rationels produkter er naturligvis indeklimamærket. Det er din garanti for at produkterne ikke afgiver giftige stoffer.

Lysforhold

Vinduer er lys, og dagslyset er nok det vigtigste element i din bolig. Lyset giver et stort løft til humør og koncentrationsevne. Rationels energirigtige  vinduer og døre er designet til at optimere mængden af dagslys og giver mulighed for at skabe større og flere glasflader og lade så dagslyset frit kan strømme ind i din bolig. Rationels A-mærkede produkter med 3-lags glas er tilmed energibidragende, da de lukker mere lys og varme ind, end de lukker ud.

Støjniveau

Fred og ro er både godt for dit velvære og dit helbred. Lyd kan opfattes som dejlige behagelige toner, men lyd kan også opfattes som ubehagelig støj. Og støj er et af de indeklimaparametre, der har stor indflydelse på vores komfort og sundhed – og dermed vores livskvalitet.

Bor du for eksempel ved en tung trafikeret vej, tæt på en jernbane eller industri, kan støjen både forstyrre din søvn og påvirke dit stressniveau negativt, og det kan give følgevirkninger. Med Rationels lyddæmpningspakker kan støjen reduceres betragteligt, og du vil få en klar oplevelse af fred og ro.

Sikkerhed / Tryghed

Det er vigtigt, at du kan føle dig tryg i dit hjem. Desværre er indbrud ikke usædvanligt, og der bliver i gennemsnit begået 100 indbrud om dagen i Danmark. Indbrudsstatistikkerne viser dog en faldende tendens. Det virker at gøre noget for at sikre sit hjem. Indbrudssikring af vinduer og er en afgørende faktor.

Rationels produkter er generelt svære at bryde igennem, og de er certificeret efter den høje engelske standard ”Secured by Design”. Dvs. vi har tænkt indbrudssikring ind i designet af produkterne med ekstra forstærkede og hærdede beslag, monteret med skråtstillede skruer, samt sikkerhedslimede ruder. Og hvis du ønsker mere tryghed tilbyder vi udvidede sikringspakker.

Vinduer og døre, der holder

Bæredygtighed handler både om, hvordan vinduer og døre er fremstillet, men også hvordan de er, når man bruger dem. Rationel vinduer og døre en god langsigtet investering. Derfor skal de kunne holde til fremtiden, og alt hvad den indebærer af vind, vejr og slid.