artikelbillede

Har du gennemført energirenovering af din bolig eller købt hjælp til fx rengøring, så er det en god idé at tjekke, om det opfylder kravene for at få håndværkerfradrag? Med Håndværkerfradraget (servicefradrag)  kan du nemlig få fradrag for lønnen til udvalgte serviceydelser og håndværkerydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen.

Tidsfrister for indberetning af fradraget

Hvis du har fået udført håndværks- eller serviceydelser i 2020 og vil benytte fradraget for 2020, skal du have betalt regningen digitalt senest 2 måneder fra årskiftet, altså den 28. februar 2021 og have indtastet fradraget på skat.dk senest 1. maj 2021.

I 2020 kan du få fradrag for i alt 18.700 kr. I husstanden kan hver person over 18 år få fradrag for op til 12.500 kr. for håndværksydelser og op til 6.200 kr. for serviceydelser. Det er kun arbejdslønnen, der kan trækkes fra, og altså ikke materialer.

Du kan i 2020 få håndværkerfradrag for  i alt 18.700 kr. pr. person over 18 år i husstanden.

Indberet håndværkerfradrag

Hvilke håndværksydelser er omfattet af ordningen?

Du kan få fradrag for arbejdsløn til håndværksydelser til energirenoveringer og klimatilpasning af din eksisterende helårs- eller fritidsbolig.

 

Fradrag ved udskiftning af vinduer og døre

Du kan naturligvis få fradrag for håndværksydelser i forbindelse med udskiftning af ruder, vinduer og døre. Det gælder fx:

 • Nye vinduer og døre
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af døre og vinduer i udestuer
 • Udskiftning af yderdøre og terrassedøre

Fradraget gælder også:

 • Udvendig maling af vinduesrammer og døre

Fradraget gælder ikke:

 • Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt.
 • Nye vindues -og dørhuller
 • Reparation af vinduesrammer mv.

 

Andre håndværksydelser omfattet af ordningen

Du kan få fradrag for følgende håndværksydelser:
 • Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag)
 • Isolering af tag
 • Reparation og forbedring af skorsten
 • Isolering af ydervægge
 • Isolering af gulv
 • Afmontering af brændeovne
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn
 • Radonsikring
 • Tilslutning til bredbånd
 • Installation af tyverialarm

Læs mere om håndværkerfradraget og se en uddybende liste her

OBS!

Vær opmærksom på følgende:

 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusive moms (ikke for materialer).
 • Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank (ikke med kontanter).
 • Husk at gemme din dokumentation for det udførte arbejde.
 • Fradragets værdi er ca. 26%. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 780 kr. i skat.

Frister

For at få fradrag i 2020 for arbejde udført i 2020, skal arbejdet være betalt

 • Senest den 28. februar 2021.

Fradraget skal indberettes i TastSelv på Skat.dk

 • Senest  den 1. maj 2021.

 Indberet håndværkerfradrag 

Vil du vide mere?

Læs artiklen om Håndværkerfradraget på bolius.dk

Læs mere på SKATs hjemmeside og få en uddybende liste over, hvilke ydelser du kan få fradrag for.