Håndværkerfradraget forhøjes i 2021
Har du gennemført energirenovering af din bolig eller købt hjælp til fx rengøring, så er det en god idé at tjekke, om det opfylder kravene for at få håndværkerfradrag? Med Håndværkerfradraget (BoligJob-ordningen)  kan du nemlig få fradrag for lønnen til udvalgte serviceydelser og håndværkerydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen.

Forhøjet håndværkerfradrag i 2021

I 2021 har regeringen tilskyndet energiforbedringer af din bolig og det er muligt at få langt højere fradrag end tidligere via håndværkerfradraget. Det er de samme ydelser, du kan få fradrag for som i 2020, men håndværkerfradraget fordobles fra 12.500 kr. til 25.000 kr. pr. person, mens fradraget for serviceydelser som rengøring, vinduespudsning og visse typer af havearbejde firdobles fra 6.200 kr. til 25.000 kr.

I alt kan man altså fradrage 50.000 kr. pr. person pr. år i 2021. Samtidig hæves skatteværdien for servicefradraget fra 27% til 35%.

Fradrag for 2021 kan indberettes løbende på SKAT.dk på dit forskudskema. Hvis du har fået udført håndværks- eller serviceydelser i 2021 og vil benytte fradraget for 2021, skal du have betalt regningen digitalt senest  den 28. februar 2022 og have indtastet fradraget på skat.dk senest 1. maj 2022. Læs mere på SKATs hjemmeside

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget bortfalder pr. 1. april 2022

Vær opmærksom på, at i 2022 nedsættes fradragene igen og håndværkerfradraget bortfalder helt pr. 1. april 2022.  Servicefradraget bliver på 6.400 kr., mens håndværkerfradraget bliver på 12.900 kr.

Hvis du vil bruge håndværkerfradraget i 2022, skal arbejdet som udgangspunkt være udført senest den 31. marts 2022 for at få fradrag, mens regningen for arbejdet som udgangspunkt skal være betalt senest den 31. maj 2022.

Servicefradraget, hvor du kan få fradrag for fx rengøring og havearbejde, fastholdes.

Hvilke håndværksydelser er omfattet af ordningen?

Du kan få fradrag for arbejdsløn til håndværksydelser til energirenoveringer og klimatilpasning af din eksisterende helårs- eller fritidsbolig.

Fradrag ved udskiftning af vinduer og døre
Du kan naturligvis få fradrag for håndværksydelser i forbindelse med udskiftning af ruder, vinduer og døre. Det gælder fx:

 • Nye vinduer og døre
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af døre og vinduer i udestuer
 • Udskiftning af yderdøre og terrassedøre

Fradraget gælder også:

 • Udvendig maling af vinduesrammer og døre

Fradraget gælder ikke:

 • Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt.
 • Nye vindues -og dørhuller
 • Reparation af vinduesrammer mv.

 

Andre håndværksydelser omfattet af ordningen er fx

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), isolering af tag og ydervægge, afmontering af brændeovne, installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller, installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper og meget mere. Se en uddybende liste her

OBS!

Vær opmærksom på følgende:

 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusive moms (ikke for materialer).
 • Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank (ikke med kontanter).
 • Husk at gemme din dokumentation for det udførte arbejde.
 • Fradragets værdi er ca. 35%. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 1050 kr. i skat.

Indberetning af fradrag til SKAT

Hvis du ønsker at indberette dine fradrag løbende skal du logge på TastSelv, vælge Forskudsopgørelsen og trykke på lommeregneren ud for Håndværkerfradrag felt 460 eller Servicefradrag felt 461.

Du kan også indberette dine fradrag samlet efter årsafslutning. I dette tilfælde skal skal du logge på TastSelv, vælge Ret årsopgørelsen og trykke på lommeregneren ud for rubrik 460.

 Indberet håndværkerfradrag 

For at få fradrag i 2021 for arbejde udført i 2021, skal arbejdet være betalt senest 2 måneder efter årsskiftet. 

Vil du vide mere?

Læs artiklen om Håndværkerfradraget på bolius.dk

Læs mere på SKATs hjemmeside og få en uddybende liste over, hvilke ydelser du kan få fradrag for.

Andre muligheder for tilskud til energiforbedringer

Håndværkerfradraget er ikke din eneste mulighed for at få tilskud til energiforbedringer. Det også muligt at søge om tilskud til blandt andet udskiftning af vinduer via Bygningspuljen, som er en ny tilskudsordning, som nergistyrelsen introducerede  i 2021. Her kan boligejere søge om tilskud til energiforbedringer af deres bolig. Puljen er lukket for 2021, men åbner igen i 1. kvartal 2022.

For at få tilskud til vinduer skal disse opfylde ekstra skrappe energikrav og din bolig skal være energimærket. Pengene i Bygningspuljen fordeles efter først-til-mølle princippet, og der er mange om buddet, så det er en godi ide at være godt forberedt. Læs mere om Bygningspuljen.