Der skrives og tales meget om bæredygtighed. Fakta er at bæredygtighed handler om at passe på ressourcerne, gøre tingene rigtigt og give et ordentligt samfund videre til vores børn og børnebørn.

Bæredygtigt byggeri

Indenfor byggebranchen er det især aktuelt, fordi bygninger tegner sig for omkring 40% af Danmarks energiforbrug, og der bruges mange ressourcer på at opføre bygninger.

Bæredygtige byggeri er ikke det samme som lavenergibyggeri, miljørigtigt byggeri eller grønt byggeri. Det baseres på en helhedsbetragtning over hele byggeriets livscyklus: fra råvareindvinding over brugsfasen, til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering.

Reduktion af energiforbruget og CO2 er vigtige faktorer i bæredygtigt byggeri, men det skal ske uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Dette stiller høje krav til fx materialers miljøegenskaber, bygningers indeklima og dagslysforhold, totaløkonomi samt miljø- og arbejdsmiljøforhold under byggeprocessen.

Bæredygtige vinduer

Hvert år sender Rationel 350.000 vinduer ud fra vores fabrikker lavet i nåletræ fra nordeuropæiske skove. Det bliver til temmelig mange vognlæs om året. Derfor lægger vi mange kræfter i at gøre vores produkter bæredygtige fra inderst til yderst. Ikke fordi det lyder smart, men fordi vi helt grundlæggende gerne vil være med til at passe på den verden, vi lever i.

  • Vi bruger FSC-certificeret træ fra bæredygtige skove.
  • Vi imprægnerer træet på miljøvenlig vis i henhold til System ØKO2.
  • Vi får vores produkter mærket af Dansk Indeklima Mærkning.
  • Vi sørger for, at vores vinduer har så god energi, at de reducerer dit forbrug af varme og dermed CO2.

Genbrug

Og så er vi i al beskedenhed gode til det med genbrug.

93% af komponenterne fra et Rationel produkt kan genanvendes.

  • Vi har vores eget varmeværk og opvarmer vores fabrikker med træspild fra produktionen.
  • Vi udnytter råvarerne til sidste splint og sender rester af glas, maling og aluminium til genbrug.
  • Vi sørger for, at vores produkter kan skilles ad, så 93 procent af materialerne kan genbruges til nye produkter, når de engang skal skiftes ud.
  • Og så knokler vi for at fintune vores produkters levetid, så de holder i op til 50 år.

Vælger du Rationel, vælger du energivinduer, som reducerer din husstands CO2-udledning. Det gavner både mennesker, miljø og økonomi. Læs mere om vores bæredygtighed hos Rationel her.

 

Hvad er bæredygtighed?

Ifølge FN er definitionen på bæredygtighed ”…en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.” Bæredygtighed betyder altså, at du lever på jorden på en måde, der ikke går ud over dine børn og børnebørn.

Få den ultimative forklaring på begrebet “bæredygtighed”: Hvad er det? Og hvad du selv kan gøre?

Hvad er bæredygtighed?