Energivinduer – Energirigtige vinduer

 

Når du skal renovere eller bygge nyt, spiller vinduerne en væsentlig rolle i forhold til at bidrage til et lavt energiforbrug. Med energirigtige vinduer fra Rationel er du sikret vinduer, som udnytter solens gratis energi optimalt. Faktisk kan du ved et hus med oliefyr og vinduer fra 70’erne spare over 5000 kroner på varmeregningen hvert år, hvis du skifter til vores energivinduer. Men hvordan afgør du, om det ene vindue er mere energieffektivt end det andet?

I vinduesbranchen er der udviklet en række begreber og værdier, som angiver hvor meget solvarme, der trænger ind gennem vinduet, og hvor meget varme vinduet lukker ud. Samtidig har vi hos Rationel energimærket vores vinduer efter den frivillige energimærkningsordning. Med isoleringsevne og varmetilskud i topklasse, får du hos os både A og B-mærkede vinduer.

Vinduer giver i større eller mindre grad solvarme og -lys til din bolig. Når solens stråler trænger gennem vinduet, vil de afgive gratis varme og lys til rummet. Ved at vælge de vinduer, som lukker mest gratis varme og sollys ind og mindst varme ud, kan du spare mere på energiforbruget. Det er godt for både din økonomi og for miljøet.

Energibegreber

Til at måle hvor godt et vindue udnytter solens energi, arbejder man inden for vinduesbranchen med en række energibegreber, som angiver vinduets varmetilskud (Gw) og varmetab (Uw) og ikke mindst forholdet mellem de to (Eref). For at gøre det lettere for dig at sammenligne og vælge de helt rigtige Rationel lavenergivinduer til din bolig forklarer vi her de vigtigste begreber:

  1. Gw: Vinduets varmetilskud, det vil sige den solvarme, som hele vinduet lukker ind, kaldes for vinduets g-værdi. Jo højere g-værdien er, jo mere solvarme lukker vinduet ind i din bolig. G-værdien for vinduet vil altid være lavere end g-værdien for ruden, da der ikke kommer varme ind gennem ramme og karm. Et vindue med stort glasareal lukker mere solvarme ind og har derfor en højere Gw-værdi.
  2. Uw: Vinduets varmetab, det vil sige den varme, som hele vinduet lukker ud, kaldes for vinduets u-værdi. Jo lavere u-værdien er, jo bedre isolerer vinduet.
  3. Eref: Vinduets energibalance er balancen mellem vinduets varmetilskud (Gw) og vinduets varmetab (Uw). Udregningen af energibalancen er: Energibalancen (Eref) = 196,4 x Varmetilskud (Gw) ÷ 90,36 x Varmetab (Uw). Den præcise beregning af energibalancen tager højde for både fyringssæson (24. september-13.maj) og vinduets placering i boligen. Har resultatet et negativt fortegn, lukker vinduet mere varme ud, end det lukker varme ind i fyringsperioden. Med et positivt fortegn tilfører vinduet derimod mere varme, end det lukker ud, hvilket vil sige, at det giver et energitilskud.

Når du skal vælge vinduer til din bolig, bør du altid være opmærksom på vinduets energibalance (Eref). Dog har vinduernes placering i forhold til verdenshjørnerne også betydning for vinduesvalget. Vender vinduet for eksempel mod nord, hvor der er minimal dagslys, skal du have fokus på et lavt varmetab (Uw). Med et sydvendt vindue skal du derimod have fokus på et højt varmetilskud (Gw) og den bedst mulige energibalance (Eref).

Energimærkning af vinduer

For at gøre det endnu nemmere for dig at vælge de mest energirigtige vinduer til din bolig har vi hos Rationel valgt at energimærke vores vinduer efter den frivillige energimærkningsordning, som er etableret af VinduesIndustrien. Her inddeles vinduerne på en skala fra A-F. Et A-mærket vindue er det vindue, som er mest energieffektivt.

For at et vindue kan opnå energiklasse A, skal vinduet som minimum være energineutralt. Det vil sige, at det i fyringssæsonen som minimum skal lukke lige så meget varme ind, som det lukker ud.

Hos Rationel har vi vinduer i de to øverste energiklasser A og B. I dag er der lovkrav om, at du som minimum skal vælge B-mærkede vinduer, når du bygger nyt eller renoverer*.

Certifikat Produktsystem Energiklasse Eref Uw Glas
511-1.5 Rationel AURA PREMIUM A +6,5 0,78 3 lags
511-2.5 Rationel AURAPLUS PREMIUM A +5,6 0,79 3 lags
511-10 Rationel AURAPLUS IO A +4,4 0,82 3 lags
511-11 Rationel AURA BASIC B -13,2 1,32 2 lags
511-12 Rationel AURAPLUS BASIC B -14,1 1,3 2 lags
511-15 Rationel FORMA PREMIUM A +6,5 0,78 3 lags
511-16 Rationel FORMAPLUS PREMIUM A +4,7 0,80 3 lags
511-13 Rationel FORMA BASIC B -13,2 1,32 2 lags
511-14 Rationel FORMAPLUS BASIC B -15,0 1,34 2 lags

Om et vindue ligger i energiklasse A eller B afhænger af vinduets energibalance (Eref):

Energiklasse B: Eref ≥ -17 kWh/m2/år, hvilket svarer til kravet i BR18

Energiklasse A: Eref ≥ 0 kWh/m2/år, hvilket svarer til forventede krav i BR20

Rationels produktserier Rationel AURA PREMIUM, Rationel AURAPLUS PREMIUM, Rationel FORMA PREMIUM og Rationel FORMAPLUS PREMIUM er A-mærkede vinduer, som lever op til Bygningsreglement 2020’s forventede krav til energi. Vinduerne er ikke bare energineutrale (som er minimumskrav for A-klassen), men energibidragende og har dermed en positiv energibalance (Eref). Det vil sige, at vinduerne lukker mere sollys og –varme ind, end de lukker ud. Derfor er vinduerne især velegnet til lavenergi- og passivbyggeri. Med disse A-mærkede vinduer er du altså sikret ind i fremtiden og kan spare endnu mere på energien.

Rationel AURA BASIC, Rationel AURAPLUS BASIC, Rationel FORMA BASIC og Rationel FORMAPLUS BASIC er B-mærkede energivinduer, som lever op til Bygningsreglement 2018’s krav.