Redningsaktion

Dansk Søredningsselskab (Foto: Dansk Søredningsselskab)

I 2021 uddelte de to almennyttige fonde, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, tilsammen 1,8 mia. kr. til i alt 803 ildsjæle og projekter inden for forskning, sociale indsatser, børn og unge, kultur og samfund, miljø og aktive ældre. En del af beløbet kommer fra overskuddet fra Rationel. Det er vi stolte af at være en del af.

Rationel er en del af VKR Gruppen, der beskæftiger mere end 19.500 folk i over 40 lande. Fælles for VKR Gruppens aktiviteter er formålet om at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i folks hverdag. Ca. 90% af overskuddet fra VKR Holding A/S går til VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, hvorefter det bliver uddelt til almennyttige formål.

2021 – et jubilæumsår

Både VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN kunne i 2021 fejre henholdsvis 50- og 40-års jubilæum. Det blev fejret gennem en række initiativer under devisen Et jubilæum for fremtiden. Og initiativerne var ikke kun drevet af de to fonde – hele VKR fondsfamilien var involveret, dvs. også VELUX STIFTUNG (Schweiz), V Kann Rasmussen Foundation (USA), KR Foundation og Medarbejderfonden.

Over 500 mio. kr. ekstra er blevet bevilliget til jubilæumsinitiativerne Algoritmer, data og demokrati, Ældre med synstab, Tænketanken Hav, Klima og skovbrug, Centre for Applied Ecological Thinking og klimaprojektet 70i30.

Fremadrettede jubilæumsinitiativer

I fondenes årsskrift 2021 kan du både finde de fremadrettede jubilæumsinitiativer og få et tilbageblik i fondenes virke gennem nogle ganske særlige projekter og mennesker, som fondene har doneret til gennem tiden.

Birger Lindberg

Biolog og professor Birger Lindberg Møller (Foto: Simon Knudsen)

Du kan bl.a. læse om:

  • Biolog og professor Birger Lindberg Møller undersøger, hvordan planters fascinerende liv og egenskaber kan hjælpe os med at løse nogle af vor tids største udfordringer.
  • Læge og professor Leif Østergaard viser nye veje til behandling af demenssygdomme via sin[ER2]  banebrydende forskning, der rummer både avanceret teknologi, tværfagligt samarbejde – og nysgerrighed.
  • Aktive ældre gør hver dag en uvurderlig indsats med at hjælpe nødstedte sejlere sikkert i land gennem Foreningen Dansk Søredningsselskab.[ER3]

Få stillet læselysten, og bliv klogere på de spændende aktiviteter i fondenes årsskrift fra 2021!

Læs årsskriftet her

VELUX fondene Aarsskrift

At gøre en forskel

Takket være resultaterne i VKR Gruppen og de mere end 19.500 medarbejderes daglige indsats kan VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN uddele midler til en lang række samfundsnyttige formål.

Om fondene

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde, der støtter forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2021 uddelte de to fonde tilsammen 1,8 mia. kr.

Begge fonde er stiftet af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

Fondene er almennyttige – og det selvom VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Holding, der huser den mere end 19.500 mand store koncern af virksomheder, hvoraf de mest kendte er VELUX, VELFAC og Rationel. Men fonden har ikke bestemmende indflydelse på erhvervsvirksomheden, selv med sit majoritetsejerskab. Og derfor er der tale om en almennyttig fond og ikke en erhvervsdrivende fond.

De to fonde arbejder ud fra hver deres fundats (fondens vedtægter) og kan ikke tilgodese politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.