Bæredygtighed handler ikke kun om træ fra tropiske skove. Også i Europa er det vigtigt at tænke sig om. Hos Rationel kommer 99,7 procent af træet fra FSC®-mærkede skove.

Rationel er sat i verden for at sælge vinduer. Det skal bare ikke ske på bekostning af truede dyr og planter. Ulovlig skovhugst og spolerede økosystemer er heller ikke noget for os. Derfor traf vi for otte år siden en beslutning, som vi holder fast i:

Ansvarlighed

Vores vinduer og døre skal produceres af træ fra bæredygtige skove. Ikke som et salgstrick eller smart slogan, men fordi vi gerne vil passe på verden.

Til produktion af vinduer bruges nåletræ af høj kvalitet

Træ fra Nordeuropæiske skove

Hvert år sælger vi 350.000 vinduer og døre produceret enten helt i træ eller i en kombination af træ og aluminium. Vi bruger nåletræ af høj kvalitet, som vi henter fra skove i lande som Sverige og Finland. Og vi bruger temmelig mange vognlæs af det.

Mange tror, at det kun er nødvendigt at tænke på bæredygtighed, når det gælder træ fra tropiske skove. Det holder ikke. Alene i Sverige er 1800 truede dyr og planter helt afhængige af skoven – det er tæt på halvdelen af alle truede dyre- og plantearter i hele Sverige.

FSC-mærket trævinduer

Hos Rationel går vi målrettet efter træ fra bæredygtige skove, som er mærket FSC®. Da beslutningen var truffet, lykkedes det os på halvandet år at sikre, at 99,7 procent af træet i vores vinduer og døre kommer fra FSC®-mærkede skove. Sådan har det været siden.

Det lille FSC®-mærke garanterer, at der ikke fældes mere træ, end skoven selv kan nå at reproducere, og at der bliver taget hensyn til både dyr og planter og de mennesker, der lever i og af skoven. Uden FSC® mærket,  har du ingen garanti for dette.

Fakta

Forkortelsen FSC står for Forest Stewardship Council.

FSC er en mærkningsordning til træ- og papirprodukter, der sikrer, at produkterne stammer fra bæredygtigt drevne skove og ansvarlige kilder. FSC er unik på flere områder, og herunder kan du læse hvorfor.

FSC er den eneste globale mærkningsordning til træ og papir, der har bred opbakning fra grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Verdens Skove, sociale organisationer som BAT og fra virksomheder verden over.

  • FSC har en robust certificeringskontrol.
  • FSC vægter sociale, miljømæssige og økonomiske interesser ens i alle beslutninger.
  • FSC kræver årlig, uafhængig kontrol af, om skovejeren lever op til kravene til bæredygtig skovdrift.
  • FSC stiller en række sociale krav, der gør, at lokalområder får glæde af indtægterne fra skoven, og at arbejderne i skoven er uddannede og har ordentlig sikkerhedsudstyr.

Læs mere om FSC mærkningen.