Frisk luft og trivsel går hånd i hånd – vi ved det jo godt.
Omkring halvdelen af voksne danskere opholder sig mindst 16 timer i døgnet i boligen og ca. 90% opholder sig mindst 13 timer i boligen. Indeklimaet kan derfor være en vigtig kilde til miljøpåvirkninger i dagligdagen.  Indeklimaet i vores hjem er ofte betydelig mere forurenet end luften udenfor. Luftens kvalitet er af stor betydning for os.

Hvad påvirker indeklimaet?

 

Dit bidrag til indeklimaet

En familie på fire afgiver omkring 10 liter væske til luften hvert døgn. Vi laver mad, bader og tørrer tøj – helt almindelige aktiviteter for at få en hverdag til at fungere, men aktiviteter, som er med til at øge fugtniveauet i hjemmet. Andre aktiviteter som leg, computerspil og rengøring er med til at hvirvle støv og andre partikler op, hvilket også påvirker vores indeklima.

Symptomer på dårligt indeklima

Ofte vil du kunne aflæse indeklimaet på dit velvære, og nedenstående symptomer kan meget vel skyldes et dårligt indeklima:

 • Irritation i øjne, næse og hals
 • Udslæt, rødme og kløe i huden
 • Hovedpine og træthed
 • Kvalme og svimmelhed

Dit hus “sladrer” også om, hvordan det står til med indeklimaet. Tydelige tegn på, at dit indeklima ikke er optimalt er:

 • Kondens på ruderne
 • Skimmelsvampevækst på vægge
 • Dårlig lugt

Hovedpine og træthed kan være et symptom på dårligt indeklima

 

Hvad gør vi for at opnå et sundt og bedre indeklima?

Løsningen er heldigvis lige foran os – også uden den store indsats – det handler bare om de gode vaner. Nedenfor nogle råd til, hvordan du hurtigt og nemt kan gøre luften renere og sundere i dit hjem:

Gode råd til et bedre indeklima

 • Luft ud med gennemtræk hver dag. Luft ud minimum fem til ti minutter to gange om dagen – gerne i hele boligen, men sørg specielt for det i soverum og bad. Også selv om det skulle regne udenfor.
 • Lad luften cirkulere. Lad dørene stå åbne mellem de forskellige rum, så luften kan bevæge sig. Begræns fugten.
 • Undgå at tørre dit tøj indenfor – og er det din eneste mulighed så sørg for at have et vindue åben i nærheden.
 • Brug altid emhætten når du laver mad.
 • Hold en jævn temperatur over hele boligen.
 • Har du tæpper så sørg for at rense dem eller hænge dem til udluftning
 • Sørg for at ventiler i facader og vinduer står åben hele døgnet – så der også er udluftning, når du ikke er hjemme.

Få flere gode råd på Bolius.dk

Vidste du, at

Du kan få både vinduer og døre med indbyggede ventiler, der kan stå åbne døgnet rundt og sikre frisk luft, uden du behøver tænke over det – også selvom du ikke er hjemme. Og produkterne fra Rationel Vinduer er tilmed indeklimamærket.

Til eftertanke

Brug 160 sekunder på at se VELUX’ film om indendørsgenerationen, og hvordan indeklimaet påvirker os.

https://www.youtube.com/watch?v=ygHU0mQGuJU

 

Indeklima er ikke bare frisk luft. Hvordan indeklimaet opleves afhænger af mange forskellige forhold f.eks. luftens kvalitet, ventilation, materialers afgasning, fugt og mikroorganismer, temperatur og træk, dagslys og kunstig belysning, støj og akustik. I denne artikel har vi været inde omkring det atmosfæriske indeklima, som handler om luftens kvalitet. Når man taler om indeklimaet generelt, tænkes hovedsageligt på disse fire delområder:

Termisk indeklima (Temperatur og lufthastighed)

Dækker de forhold, der har indflydelse på, om en person føler sig kold eller varm. Det kan være både for hele kroppen eller dele af kroppen. Det termiske indeklima har stor betydning for personers komfort og produktivitet.

Atmosfærisk indeklima (Luftkvalitet)

Handler om luftens kvalitet. Luftkvaliteten afhænger bl.a. af indholdet af ilt, fugt, lugtstoffer og forurening fra både mennesker, inventar og byggematerialer.
Luftkvalitet er vigtig for at opnå et behageligt og produktivt miljø.

Visuelt indeklima (Dagslys og udsyn)

Omhandler bl.a. belysning, lys kvalitet, dagslysmængden, udsyn, blænding og elektrisk belysning. Dagslysadgang og udsyn har stor indflydelse på vores døgnrytme og psykiske tilstand.

Akustisk indeklima (Lyd)

Omfatter hvordan lyd bevæger sig i en bygning og de enkelte rum. Det akustiske indeklima kan i høj grad påvirke koncentration, søvn og stressniveau.

Læs mere om indeklima i “Branchevejledning for indeklimaberegninger” fra Statens Byggeforskningsinstitut