Certificeringer

Rationel tilstræber høj kvalitet og fejlfri produkter. Derfor er Rationels produktion tilrettelagt, så medarbejderne i produktionen foretager systematiske kvalitetstjek, inden dør- eller vindueselementet sendes videre i produktionsforløbet. Nedenstående certificeringer viser, at kvalitet, holdbarhed og energi er vigtige parametre for Rationels produkter.

Rationel tilstræber høj kvalitet og fejlfri produkter. Derfor er Rationels produktion tilrettelagt, så medarbejderne i produktionen foretager systematiske kvalitetstjek, inden dør- eller vindueselementet sendes videre i produktionsforløbet.

Nedenstående certificeringer viser, at kvalitet, holdbarhed og energi er vigtige parametre for Rationels produkter.

FSC® - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

Rationel anvender FSC® certificeret træ fra nordeuropæiske skove, hvor genplantning er sat i system, og tilvæksten er større end hugsten

DS/EN ISO 9001:2000

Rationels ledelsessystem opfylder kravene i ISO 9001.

DANSK VINDUES VERIFIKATION

Rationels produkter er DVV-certificerede. Det betyder, at vinduer og døre som et minimum overholder de standarder for produkt og produktion, der er defineret i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser. DVV foretager løbende fabriksbesøg, der sikrer, at certificerede medlemmer overholder de fastlagte kvalitetsnormer. DVV er det, som tidligere har været kendt som DVC.

ENERGIMÆRKNINGSORDNING

Energimærkningsordningen for vinduer er frivillig og etableret af VinduesIndustrien. Ordningen viser på en skala fra A til F, hvor energirigtigt et vindue er. Produktserierne Rationel AURAPLUS og AURA, der er specielt udviklet til lavenergi- og passivhusbyggeri, tilhører A, som er den bedste klasse.

INDEKLIMAMÆRKNING

Rationel Vinduer A/S er tilsluttet Dansk Indeklima Mærkning. Mærket er garanti for, at Rationels produkter ikke afgiver giftige stoffer, når de senere er installeret i bygninger.

CO2 NEUTRALT WEBSITE

Rationel Vinduer A/S er deltager i ordningen for CO2-neutrale hjemmesider. Det betyder, at CO2-udledningen fra både websitet og brugerne af websitet er neutraliseret gennem målbare CO2-reduktioner. Reduktionerne sker bl.a. ved opstilling af nye, vedvarende energikilder (eks. vindmøller) og ved deltagelse i kontrollerede, CO2-reducerende projekter

CE-MÆRKNING

Rationels produkter er endvidere testet og godkendt til CE-mærkning.

Certificeringer