Hængsling og cylindermålskema

Hængslings-skema

Når du skal afgøre, hvordan en dør er hængslet, skal du altid se på døren fra den side, hvor hængslerne er synlige.

Er hængslerne synlige på udvendig side, er døren udad-gående. Er hængslerne derimod synlige på dørens indvendige side, er døren indadgående.

 

A og B mål til yderdøre

A mål = Udvendige mål
B mål = Indvendige mål
Indadgående døre A-mål B-mål
38,5 mm 41,5 mm
Udadgående døre A-mål B-mål
41,5 mm 38,5 mm

Målskema – greb til yderdøre

Hvis du ønsker et andet dørgreb til din Rationel yderdør er det vigtig, at du kender de korrekte mål og afstande på skruer, greb og cylinder. Brug målskemaet til højre.