Dokumentation og vejledning

Dokumentation og vejledninger for Rationels produkter samlet ét sted. Her finder du ydeevnedeklarationer, monterings- og brugervejledninger. Og hvis du har spørgsmål til vores kundeservice, kan du også finde kontaktoplysninger her.

Montering

For at sikre korrekt montering af Rationels produkter skal monteringsvejledningen følges. Du finder monteringsvideoer og –vejledninger her.

Brugervejledning

For alle Rationels produkter gælder nogle generelle retningslinjer for pleje og brug, som skal imødekommes for at opretholde garantien. Find information om pleje, vedligehold og justering i brugervejledningen.

Ydeevnedeklaration

Rationels produkter er CE-mærket og dokumenteret med ydeevnedeklarationer, udarbejdet i henhold til EN14351-1:2006+A2:2016. Du finder ydeevnedeklarationer (også kaldet DoP) for Rationels produkter her.

Kundeservice

Vi vil gerne hjælpe dig bedst og hurtigst muligt. Få svar på ofte stillede spørgsmål,  kontaktoplysninger til teknisk support, køb reservedele samt anmeld skade.