Murermestervilla

Murermestervilla

Byggestil

Murermestervillaen fra perioden 1915-1930´erne er et godt, enkelt og klassisk en-families hus i 1½ plan. Der er mange af dem, og de menes derfor at være første eksempel på et dansk typehus. De kan være arkitekttegnede eller tegnet efter retningslinjerne for Bedre Byggeskik.
Bevægelsen Bedre Byggeskik blev etableret i 1915 af en gruppe arkitekter, der ønskede at udbrede kendskabet til kvalitet og den enkle danske byggetradition. Det vigtigste for bevægelsen var ikke stilarten, men derimod en generel forståelse for kvalitet i byggeriet.
Bygningsdetaljer, som skorstene, tagkviste og gesimser, er udført efter “korrekte” eksempler fremsat af bevægelsen. Ligeledes er vinduernes dimensioner og placering i facaden også udført efter eksempler. Det mest kendte Bedre Byggeskiks hus er rødstensvillaen i halvandet plan med rødt tegltag, halvvalmede gavle og symmetriske vinduer.

Læs mere om murermestervillaen og Foreningen Bedre Byggeskik.

Vinduer til murermestervillaen

I langt de fleste tilfælde er vinduerne en stor del af Bedre Byggeskik husets klassiske proportionering, hvor der er sammenhæng mellem rudefelternes størrelse og selve vinduets størrelse. Størrelsen er igen proportioneret efter facadens mål. Ændrer man på vinduernes formater eller størrelser, ændrer man også på husets helhedsindtryk. Derfor anbefales det at fastholde vinduernes udformning, når disse skiftes. Til murermestervillaen/Bedre Byggeskik huset anbefales at bruge Rationels klassiske vinduesserie Rationel FORMA eller Rationel FORMAPLUS.

Murermestervilla
Murermestervilla