Modernistisk villa

Byggestil

Den modernistiske villa fra 1950’erne og 1960’erne er et kasseformet hus med et fladt tag. Huset har synlige trækonstruktioner, store glaspartier og en åben og fleksibel indretning, som drager haven ind i huset.
Denne stilart har sit helt eget udtryk i form af en moderne æstetik. Det nye er store glasfacader, flade tage med store udhæng og en konstruktion, der gør, at indretningen ikke er afhængig af bærende vægge. Bygningen fremstår nærmest som en kasse eller gruppering af kasser, der forskyder sig ind i hinanden. Facadekonstruktionen bliver dermed et spil mellem rette linjer og flader, mellem tyngde og lethed, mellem dynamik og ro.

Læs mere om den modernistiske villa.

ModernistiskVilla

Vinduer til den modernistiske villa

Vinduerne er store og uden inddelinger og ofte malet i mørke farver for at skabe kontrast til de hvidmalede murflader. Det anbefales at holde stilen, når vinduerne skiftes og bibeholde de store ubrudte vinduesflader. Her kan anvendes Rationels moderne serie Rationel AURA eller Rationel AURAPLUS.