Funktionel villa

Byggestil

Den funktionelle villa er en enkel og funktionel villa fra 1930’erne, som både er præget af funktionalismen og af dansk byggetradition.
Villaen er ofte født med enkle og diskrete detaljer, fx hvor taget og facaden mødes. Huset kan være uden tagudhæng eller have en lille muret eller pudset gesims. I stedet for pyntende detaljer har bygningselementerne i den funktionelle villa en reel funktion, der giver huset en smuk og enkel karakter. Det kunne fx være vinduernes form eller placering.

Læs mere om den funktionelle villa.

Funktionel villa

Vinduer til den funktionelle villa

I den danske, funktionelle villa kan vinduerne have forskellige formater. Det er vigtigt, at facaden fremstår med ro og som en helhed. Vinduerne er ofte 2- eller 3-fags sidehængte enten med eller uden vandrette sprosser. Vinduer med mange sprosser og små rudefelter passer ikke til villaen, så pas på med at bryde stilen når du skifter vinduer. Til den danske, funktionelle villa anbefales både Rationels klassiske serie RATIONEL FORMA og Rationel FORMAPLUS samt Rationel moderne serie Rationel AURA eller Rationel AURAPLUS.