Det tidlige typehus (60’erne)

70'er Parcel

Byggestil

Det karakteristiske for parcelhuset/typehuset fra 60´erne er en lav skalmuret facade, et saddeltag (tag hvor begge tagflader har samme hældning) med hældninger mellem 15 og 45 grader og et stort udhæng. Kendetegnende for typehuset er dets rationelle byggesystem og dets praktiske indretning.

Vinduer til det tidlige typehus

Vinduerne er ofte placeret i såkaldte “bånd” bestående af skiftevis vinduer og lette træpartier. Glasfelterne er uden inddelinger. Vil man skifte vinduerne i et typehus, kan man vælge forskellige løsninger. Enten kan man beholde de u-delte glasfelter eller vælge enten en enkel vandret eller lodret inddeling.
Men husk at betragte huset som en helhed, og sørg for at gennemføre stilen på alle husets facader. Til typehuset kan Rationels moderne serie anvendes.

Statslånshus