Udvendig dug

Flere og flere danskere oplever, at deres vinduer dugger til på ydersiden efter en kølig sensommernat. Det er alle tiders, lyder det fra fagfolk i vinduesbranchen. Så er vinduerne i orden.

Udvendig dug er et relativt nyt fænomen. Et fænomen, som flere og flere danskere stifter bekendtskab med i forårs- og efterårsmånederne. Telefonerne kimer i disse dage hos fagfolkene i teknisk afdeling hos vinduesproducenten Rationel, der gang på gang hører sig selv fortælle, at udvendig dug på ruden er helt okay. “Det er faktisk et godt tegn”, siger rådgiver og ekspert i glas Mads Rauff. Dug på den indvendige side af vinduet er en helt anden sag og slet ikke et godt tegn.

Hvordan opstår kondens eller dug?

Kondens eller dug opstår, når varme og kulde mødes, derfor oplever man sjældent, duggede ruder om sommeren, hvor temperaturforskellen mellem ude og inde ikke er så stor. Men når det bliver koldere udenfor, og du skruer op for varmen indenfor, risikerer du at blive generet af kondens på dine vinduer.

Forskellene på indvendig og udvendig dug

Indvendig og udvendig dug – to sider af samme rude. Både indvendig og udvendig dug er irriterende og kan ødelægge din morgenudsigt og dit morgenhumør. Men her slutter lighederne mellem de to typer af dug. Kondens eller dug på den indvendige side af vinduet skyldes blandt andet mangelfuld udluftning og er ofte et tegn på dårlig isolering og et usundt indeklima. Den udvendige kondens derimod er et synligt bevis på, at du har energi-effektive vinduer, der kan holde på varmen.

Få en forklaring på de to varianter af dug og kondens og nogle gode råd til at minimere generne:

Dug på den udvendige side ruden

Dug på ydersiden af ruden

Dug opstår ved, at det varme og fugtige luft møder ruden med en koldere overflade. Fænomenet opleves oftest efter en klar og kold nat i forårs- og efterårsmånederne. Tidligt om morgenen før solen rigtig har fået fat er ruden stadig kold, mens luften bliver varmet op. Når den varme, fugtige luft rammer den kolde rude, bliver den varme luft kølet ned. Den kolde luft kan ikke indeholde lige så meget fugt som den varme luft og derfor sætter fugten sig på ruden og omdannes til kondens. I takt med solen varmer det yderste glaslag op forsvinder kondens som dug for solen. Det sker typisk i løbet af formiddagen.

Kan du undgå udvendig kondens?

Der er ikke noget galt med vinduerne. Tværtimod. Men derfor generer duggen alligevel. Hvis du vil minimere dannelse af udvendig dug i de tidlige morgentimer kan et udhæng, en baldakin eller et træ der afskærmer vinduet fra den klare og kolde nattehimmel være med til at reducere kondensdannelsen.

Dug på indvendig side af ruden

Kondens på indersiden af ruden

Hvis du oplever kondens vandet dryppe fra vinduets inderside skyldes det at temperaturen på glasoverfladen er for lav i forhold til luftfugtigheden og temperaturen i rummet.

Kombinationen af moderne hjælpemidler, daglige aktiviteter i boligen og mangelfuld ventilation skaber grobund for en høj luftfugtighed, som er skyld i kondens på den indvendig side af ruden, der i sidste ende kan medføre skimmelsvamp og et usundt indeklima. Du kan ikke undgå at madlavning, opvask, vaskeri, tørring af tøj og vores daglige adfærd i boligen bidrager til en øget luftfugtighed, men følg vores 3 gode råd og nedbring problemet.

Hvorfor er der dug på ydersiden af ruden

3 gode råd

Hvordan undgår jeg kondens på den indvendige side af ruden:

  1. Sørg for en naturlig ventilation f.eks. ved hjælp af indbyggede udluftningsventiler eller ved at sætte vinduet i ventilationsstilling.
  2. Luft ud 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter.  Åbn vinduer på begge sider af huset, så luften gennemstrømmer huset og hurtigt bliver udskiftet. Det kan være svært at sætte et specifikt tal på, hvor mange vinduer du skal åbne – men jo flere, du åbner, desto bedre effekt.
  3. Vær særlig opmærksom på  udluftning i køkken, badeværelser og rum, hvor der tørres tøj. De er ofte kilde til vanddamp, der kan fordele sig i hele huset.

Er der først kommet kondens på rudens indvendige side, skal du tage et stykke køkkenrulle eller en tør klud og tørre vinduet over og derefter åbne det og lufte ud. Det er vigtigt, da vinduesrammen ikke har godt af at være fugtig, og det kan medføre skimmelsvamp.

 

Nedenstående grafer viser, hvornår på året der er størst risiko for at opleve kondens på dine vinduer, samt hvilke tidspunkter på døgnet det forekommer.

 

OBS!

Dug mellem glaslagene

Hvis du oplever, at der dannes dug mellem rudens glasskiver er der tale om en punkteret rude. Det har ikke direkte indflydelse på rudens energieffektivitet, men det vi anbefaler at du skifter ruden.

Kilde: Glasindustrien