artikelbillede

Bygningspuljen er en splinterny tilskudsordning, der er sat i verden for at gøre danske huse mere klimavenlige. Boligejere kan få flere tusinde kroner i tilskud, hvis de skifter deres gamle vinduer ud med nye med særligt god energi.

Energistyrelsen har oprettet en ny ordning, der kan give dig flere tusind kroner i tilskud, hvis du skifter dine gamle vinduer ud med nye i en markant bedre energiklasse. For boligejerne er det lidt af en win-win-situation. Du får tilskud til eksempelvis at efterisolere loftet, skifte til varmepumpe eller skifte dine gamle vinduer ud. Og bagefter sparer du på varmeregningen.

Ordningen blev etableret i oktober 2020 og boligejernes interesse for at søge om penge til energiforbedringer har været overvældende. Den første pulje på i alt 245 millioner kroner allerede ”brugt” først i november. Men der er heldigvis flere penge på vej.

Tid til at forberede din ansøgning

Nåede du ikke at søge den første pulje, så har energistyrelsen meddelt, at en ny pulje på 375 mio. kroner vil blive frigivet i første kvartal i 2021. Og hvis du gerne vil søge om tilskud til vinduer, er det en god idé at bruge tiden på at forberede ansøgningen, beslutte hvilken energiklasse dine vinduer skal være og få energimærket dit hus, så du kan være klar ved tasterne i det nye år.

Renovering med energivinduer

Hvem kan få tilskud?

Du kan søge tilskud fra Bygningspuljen til grønne forbedringer af både huse, lejligheder og andre bygninger, der er godkendt til helårsbeboelse. Du kan altså ikke få tilskud til dit sommerhus.

Du kan blandt andet søge som privatperson, andelsforening, ejerforening og virksomhed.

Disse vinduer kan du få tilskud til

Vil du søge om et tilskud til at skifte vinduer, kan du ikke skifte til hvad som helst. De nye vinduer skal leve op til kravene i energiklasse 1 eller energiklasse 2. Det betyder, at kravene til dem faktisk er skrappere, end de krav Bygningsreglementet stiller til nybyggede huse i dag.

  • Vinduer i energiklasse 1 byder på klart det største udvalg – både i forhold til design, funktionalitet og vinduestype. Der vil være flere producenter at vælge imellem. Og energibesparelsen vil være markant i forhold til de gamle vinduer.
  • Vinduer i energiklasse 2 lever op til endnu skrappere energikrav – til gengæld er sortimentet og antallet af producenter begrænset.

 

Rationel anbefaler energiklasse 1

I de fleste huse fra før årtusindskiftet vil det være en markant forbedring at skifte til vinduer i energiklasse 1. De holder så godt på varmen, at det faktisk overstiger de krav, Bygningsreglementet i dag stiller til nybyggeri. Derfor tøver vi hos Rationel ikke med at anbefale vinduer i energiklasse 1, og så har du et bredt udvalg at vælge imellem.

Husk blot, at gøre opmærksom på, at du er i gang med at søge tilskud via Bygningspuljen, når du når du bestiller dine vinduer.

 

Sådan søger du

+ alt det med småt

Du skal udfylde et ansøgningsskema hos Energistyrelsen, før du begynder på dit projekt. Det vil sige, at du hverken må købe materialer eller sætte håndværkere i gang, før du har fået tilsagn om tilskuddet. Til gengæld har du to år til at gøre projektet færdigt, fra du har fået tilsagnet.

Præcis hvor meget du kan få i tilskud, afhænger af dit projekt. Det kan være op til 30 procent af din investering.

Bemærk, hvis du vil søge om tilskud til vinduer, skal du skal du bruge et energimærke for dit hus, og du skal have taget stilling til, om du ønsker vinduer i energiklasse 1 eller 2.

På Sparenergi.dk kan du læse mere om Bygningspuljen. Her kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev, så du får besked, når den nye pulje bliver frigivet i 2021.

 

Gå til Sparenergi.dk

 

Hvad så med håndværkerfradraget?

Får du tilskud fra Bygningspuljen, må du ikke kombinere det med andre ordninger som for eksempel håndværkerfradraget for samme projekt. Derfor bør du sætte dig grundigt ind i de forskellige ordninger, før du søger.

  • Bygningspuljen
    Giver et tilskud på op til 30 procent af investeringen i energiforbedringer af helårsboliger.
  • Håndværkerfradrag
    Giver dig mulighed for at trække arbejdsløn til energirenoveringer og klimatiltag fra i skat i både helårsbeboelse, sommerhus og andre fritidshuse.

 

Produktkendskab

Energikrav til vinduer

 

 

Pr. 1. januar 2021 skal vinduer overholde følgende energikrav iht. Bygningsreglementet.

Energistyrelsen arbejder med energibegreberne Energiklasse 1 og Energiklasse 2. For at opnå tilskud gennem Bygningspuljen skal vinduer opfylde kravene til en af disse energiklasser. Dette er skrappere krav end der kræves til nybyggeri.

Du kan finde energiværdierne for Rationels produkter og hvilke klasse her

Forstå energibetegnelserne

Energibalance (Eref)

Eref

Eref  handler om vinduets energitilskud og er et udtryk for vinduets ydeevne i fyringssæsonen. Vinduets gennemsnitlige energibalance måles i kWh/m2 per år. En positiv værdi viser, at vinduet lukker mere varme ind end ud. Omvendt vil en negativ værdi betyde, at der forsvinder varme ud gennem vinduet.

 

Isoleringsevne (Uw)

U-værdi

Vinduets eller dørens U-værdi angiver produktets isoleringsevne i W/m2K. Jo lavere værdien er, desto bedre kan vinduet holde på varmen. Ifølge gældende regler må U-værdien maks. være 2,3.