Hvordan vedligeholdes dine vinduer?

Dine vinduer og døre kan holde længere, hvis du også tager karm og rammer under kærlig behandling et par gange om året.

Rengøring af ruder

Brug en blød børste og en skraber, og anvend mildt sæbevand eventuelt tilsat et afspændingsmiddel, der hindrer kalkpletter. Når glasset pudses, anbefales det min. 2 gange om året at rengøre selve vinduet udvendig med rent vand evt. mildt sæbevand. Et par gange om året er det også en god ide at åbne vinduerne og vaske alle tilgængelige false og afkroge, hvor insekter af alle slags ynder at gemme sig. Det er især vigtigt at få fjernet spindelvæv og lignende, der med tiden uundgåeligt sætter sig i krogene og kan blokere for det automatiske vandafløb og den naturlige ventilation omkring rammen.

Rudemærkater på nye ruder fjernes ved at opbløde dem i vand. Rester fra rudemærkater eller andre mærker kan eventuelt fjernes ved nænsom brug af rens til keramiske kogeplader.

Udvendig pleje af trævinduer og -døre

Trævinduer og -døre kræver vedligeholdelse. Men ikke meget, blot arbejdet bliver gjort i tide. Hold derfor regelmæssigt øje med, om der er ved at opstå revnedannelser i den udvendige overfladebehandling. I sær syd- og vestvendte facader, karnappartier o.lign., hvor solens UV-stråler er hårde ved træværk er særligt udsatte.

Opstår der revner i malingen kommer fugten ind, og nedbrydningen af træet begynder. Vinduerne og dørene bør derfor gås efter årligt med en pensel for, at udbedre overfladen de steder, hvor det er tiltrængt. De optimale betingelser for maling af vinduer og døre er:

  • Træfugtigheden bør ligge mellem 15 og 18 procent.
  • Lufttemperaturen omkring 15 grader.
  • Undgå at male tidligt på dagen.
  • Vent til natduggen er væk, og afslut tidsnok til, at malingen kan være "håndtør", inden duggen igen falder.

Til efterbehandlingen anbefales det, at anvende en dækkende maling enten vand- eller oliebaseret i den relevante farve. Fra fabrikken er anvendt vandbaseret maling i glans 20.

I øvrigt er det en god ide at vaske karm og ramme af nogle gange om året, når du alligevel rengør ruderne. Det fjerner snavs og anden forurening, og kan forlænge produkternes levetid.

Udvendig pleje af træ/alu vinduer og døre

Det udvendige aluminium begrænser behovet for vedligeholdelse. Du kan nøjes med at vaske den udvendige del af vinduet og døren et par gange om året. Allerbedst er det, hvis du gør det til en vane også at vaske karm og ramme.

Har vinduet eller døren været udsat for hærværk eller anden fysisk skade, kan du fjerne mindre ridser i aluminiumet med et polermiddel. Ved dybe ridser, der går igennem overfladen ind til det rå aluminium, sker der automatisk en oxydering, der lukker "såret" og forhindrer korrosion. Den slags skader er vanskelige at reparere med maling, uden at det bliver synligt. Så vores råd er: Lev med ridsen. Den påvirker ikke produktets lange levetid.

Pleje af træ/alu pladedøre: Dørpladens udvendige side er ikke beklædt med aluminium og skal derfor males med diffusionsåben maling hvert tredje år eller efter behov.

Indvendig pleje af vinduer og døre

Den indvendige del af vinduer og døre kræver reelt ingen pleje for at sikre holdbarheden. Men i de fleste rum vil der fra tid til anden være behov for at fjerne fedt og røg fra karm og ramme. Hyppigheden afhænger af den belastning, rummet er udsat for. Rengøringen foretages med klud og mildt sæbevand.

Pleje af tætningslister

Tætningslister kræver ingen vedligehold ud over almindelig rengøring efter behov. Brug en klud med lidt siliconeplejemiddel, så forbliver listerne bløde. Det er alt.

Hvis du på et tidspunkt ønsker at give dine vinduer og døre en ny farve, skal du passe på ikke at få maling på tætningslisterne. Hvis det sker, vil de nemlig miste den fleksibilitet, der er nødvendig, for at vinduet eller døren kan lukke tæt.

Smøring af beslag

Beslagdelene kræver ikke megen pleje. Det vil dog være fornuftigt et par gange om året at give de bevægelige beslagdele et par dråber syrefri olie, så de fortsat bevæger sig ubesværet. Brug syrefri olie, som f.eks. symaskineolie. For elementer placeret på udsatte steder, f.eks. kystnære områder, må det for ventes, at beslagene smøres og skylles minimum et par gange om året. Under ekstreme forhold kan en udskiftning af udsatte beslagdele blive nødvendig efter en årrække.

Desuden skal du sørge for at holde snavs væk fra de forskellige glideskinner, som nogle vinduestyper er forsynet med. Så vil du altid have vinduer, der er fuldt funktionsdygtige. Dørens slutblik kan smøres med ganske lidt universal fedt.

Vedligeholdelse