Hvordan monteres vinduer?

For at få fuldt udbytte af dine nye vinduer er det vigtig, at du monterer dem korrekt

Beskyt vinduet

Når vinduet er pakket ud, og du har tjekket, at alt er, som det skal være, bærer du vinduet hen til det sted, det skal monteres. Placer vinduet på en plan flade. Du skal huske at beskytte karmen ved for eksempel at lægge nogle plader som underlag.

Adskil ramme og karm

Åbn vinduet og tip det en anelse, så både ramme og karm hviler på dit underlag. Det er en fordel at adskille den tunge vinduesramme fra karmen, inden du monterer karmen i murhullet. På den måde bliver karmen lettere at håndtere, og risikoen for fejl formindskes.

Når du skal adskille vinduesrammen fra karmen, afmonterer du først skruerne i beslaget. Benyt en torx 15. Når du har fjernet skruerne i begge sider, kan du nemt løsne beslaget. Herefter fjerner du vinduesrammen fra karmen ved at tippe den ud af indgrebet i gliderne, der er monteret på karmen (NB: Gælder ikke for Rationel AURAPLUS og AURA. Denne instruktion finder du her).

Når rammen senere skal monteres igen, hægter du rammen på glideskinnen i karmen og fastgør beslaget med skruerne. Nu er du klar til at placere karmen i murhullet.

Fastgørelse af karm

Du fastgør karmen i murhullet ved hjælp af montagepuder. Anbring puder mellem karm og mur i elementets hjørner. Herefter kan du justere vinduet, indtil det er i lod og vatter.

Vinduet skal sidde cirka 5 centimeter inde i murhullet for at beskytte det mod vind og vejr. Hvis det er muligt, kan du placere vinduet ½ cm længere ude end det gamle vindue, så det dækker for den gamle fuge.

Opklodsning

Et topstyret vindue, som ses på filmen, skal have en blivende opklodsning i hver side. Placer også en opklodsning under slutblik og styreblik, da det har en indbrudshæmmende funktion. Hvis vinduet er et to- eller trefagsvindue, skal du også opklodse vinduet under lodposterne.

Opklodsningen skal have en anlægsflade på minimum 25 kvadratcentimeter og være af et materiale, der ikke suger fugt. Når vinduet er klodset korrekt op, er du klar til at fastgøre vinduet i murhullet med karmskruer.

Fastgørelse af vindue

Med et 6 millimeter træbor laver du to huller i hver side. Husk at placere hullerne ud for mursten, da vinduet ikke kan fastgøres ordentligt i en fuge.

Placer altid skruerne i falsen, hvis det er muligt. Her er de mindst synlige. Antallet af fastgørelsespunkter afhænger af vinduets størrelse. Der må aldrig være mere end 90 cm mellem skruerne. På etiketten, som du finder på ruden, kan du læse mere om korrekt fastgørelse af vinduet.

Nu skifter du til et 6 millimeter murbor og borer hul til montageskruerne i sidekarmen. Herefter er det vigtigt at kontrollere, at vinduet er i lod og vatter.

Montering af vinduesramme i karm

Nu er karmen fastgjort i murhullet, og du er klar til at montere vinduesrammen i karmen. Det er nemmest, hvis man er to til at hægte rammen på glideskinnerne i karmen. Skru herefter beslaget fast.

Når vinduet er monteret, er du klar til at fuge eller montere ekspanderende fugebånd.

Montering