Websitet anvender cookies for at forbedre din oplevelse til statistik og markedsføring Læs mere her

X

Bæredygtige vinduer og døre

Ved at vælge Rationel energivinduer kan du reducere din husstands CO2-forbrug betragteligt. Dermed gavner vores energibesparende vinduer ikke kun din økonomi, men er også til stor gavn for miljøet.

Ved løbende at optimere vores produkters funktionalitet og tekniske ydelser er vi med til at reducere bygningers opvarmningsbehov, øge dagslysudnyttelsen og tilføre frisk luft ved naturlig ventilation. Dette er alt sammen med til at reducere energiforbruget og nedbringe miljøbelastninger som udledning af CO2 og andre drivhusgasser.

Med et konsekvent fokus på kvalitet, levetid, miljøskånsom materiale- og ressourceanvendelse og et stigende blik på genanvendelighed arbejder vi målrettet med vores produkters miljøpåvirkning i hele deres livscyklus.

FSC®-certificeret

I Rationel arbejder vi hele tiden på at optimere vores ressourcer og processer i alle led, så vi sikrer, at vi i produktionen og fremskafningen af vores vinduer og døre påvirker miljøet mindst muligt.

Derfor anvender Rationel FSC® certificeret træ fra nordeuropæiske skove, hvor genplantning er sat i system, og tilvæksten er større end fældningen. Alle materialeleverandører underskriver en erklæring, hvori der er fastsat en række miljø- og arbejdsmæssige minimumskrav, som vi forlanger overholdt.

Miljøvenlig

I produktionen sikrer vi optimeret udnyttelse af vores råvarer, og vi imprægnerer vores træ i henhold til det miljøvenlige System ØKO2. Vi anvender vandbaseret maling og genanvender spildglas, -maling og -aluminium. Vi har eget varmeværk og opvarmer vores produktionshaller med genbrugstræ fra vinduesproduktionen.

Vinduer og døre fra Rationel har altså en god miljøsamvittighed.

Lang levetid

Vi udvikler vores produkter, så de med løbende vedholdelse og pleje har en forventet levetid på 40 år. Herudover anvender vi udelukkende naturlige, langtidsafprøvede materialer, som kan skilles ad, hvilket betyder, at alt kan genanvendes efter brug og derved forårsager minimum belastning på miljøet

Bæredygtighed